Kategorie
Měna
CZK EUR
Platební brána
Nyní již u nás můžete platit kartou a zrychleným bankovním převodem.
Jazyk/Language
cesky vo slovencine english
Partnerský eshop

Navštivte náš partnerský eshop OBALYPROMILACKY

Obalypromilacky

Partnerský eshop
Navštivte náš partnerský eshop se 
švýcarskou kosmetikou

WWW.KOLARENS.CZ

Kolarens.cz

Zpracování osobních údajů 

Správce údajů 

Renáta Špačková 
IČ 000985660
Sídlo: Dvořákova 1094, 74221 Kopřivnice 
e-mail: RSpackova@seznam.cz

Rozsah zpracovaných údajů 

Jméno a Příjmení 
Ulice a číslo popisné, město, PSČ 
IČ, DIČ, sídlo firmy
e-mail 
Telefon 
IP adresa
 


Způsob zpracování 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy (při uzavření kupní smlouvy na zboží z našich stránek), našeho oprávněného zájmu (např. ukládání cookies viz oddíl „Osobní údaje, které jsou zpracovávány automaticky) nebo z důvodu plnění právní povinnosti (na základě požadavků platných zákonů, především pak zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), nebo na základě vašeho souhlasu (marketingové nástroje - např. zasílání newsletterů apod.).

Údaje jsou uloženy v informačním systému Správce údajů. Je do nich 
nahlíženo v případě, že je třeba z technických či organizačních důvodů 
identifikovat nebo kontaktovat Subjekt údajů. 

Údaje nejsou zpracovávány pro marketingové účely, jako např. 
rozesílání nevyžádané reklamní pošty, nevyžádaných reklamních SMS, 
telemarketingové telefonáty apod., pokud k tomu nedá Subjekt údajů 
výslovný souhlas. 

Údaje mohou být předány státním orgánům ČR nebo institucím EU v 
případě, že tak Správci ukládají zákony ČR nebo závazné předpisy EU. 

Údaje mohou být předány třetí straně za účelem doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou za tímto účelem předávány, jsou pouze takové, jež jsou nezbytně nutné pro dodání zboží vyžadované danou přepravní firmou. Seznam partnerů, kterým můžeme osobní údaje za účelem doručení zboží předat je následující: Zásilkovna s.r.o.,IČ 28408306 a  Česká pošta, s.p., IČO: 47114983.

 

Důvod zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 

Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

 

Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

 

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete svoji emailovou adresu, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 

Marketingová činnost:

V rámci zlepšování našich služeb a produktů používáme historii Vašich objednávek ke sledování nákupního chování prostřednictvím online nástrojů: Google Analytics a Facebook reklamy.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje – jedná se o společnosti:

 

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy .

 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány automaticky:

 

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

 

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).

 

Cookies

 

Automaticky zpracováváme i cookies.*

 

Doba zpracování 

Údaje jsou uchovávány po dobu jednoho roku, po dobu smluvního vztahu, 
nebo po dobu, kterou Správci údajů přímo ukládají zákony ČR nebo 
závazné předpisy EU, či která je nutná pro splnění zákonných 
povinností. Subjekt údajů může kdykoliv požádat o vymazání svých 
osobních údajů na uvedené e-mailové adrese Správce údajů. V případě, 
že Správce údajů není ze zákona povinen tyto údaje nadále uchovávat, 
neprodleně je vymaže.

Odkud osobní údaje získáváme

Osobní údaje získáváme nejčastěji přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, na jakou dobu, komu jsou předávány a jak jsou získávány.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, případně doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali a to bez zbytečného odkladu, pokud je splněno:

-      Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali

-      Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, ke jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný.

-      Domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

-      Využijete práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme.

Výše uvedené podmínky ovšem nespí být v rozporu s plněním našich právních povinností při zpracování osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost – právo na získání všech údajů, které o Vás vedeme na základě Vašeho souhlasu a na základě plněné smlouvy. Osobní údaje mohou být předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku pro zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

Výše uvedená práva lze uplatnit na emailové adrese správce osobních údajů: RSpackova@seznam.cz

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

* Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky Facebook, což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

-identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;

-zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

-se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;

-evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

-sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

-zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

-přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;

-umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

-ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

-pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

-k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím písemně neodmítnete na adrese správce osobních údajů: RSpackova@seznam.cz, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.